Masérka tělem i duší, pro tělo i duši...

Moje cesta až sem...

 

K masážím jsem se poprvé dostala v roce 2005 na Střední škole.

Od té doby mě „napravování„ bolavého těla provázelo v dalším studiu na VŠ, na brigádách i při péči o děti.

Setkávala jsem se tak s lidmi, kterým jsem pomohla. Nebo také moje techniky nestačily. To byl pro mě hnací motor hledat další informace, kurzy a zkušenosti. Také díky několika lidem ve svém okolí a jejich bolavému tělu, nebo zkušenostem, vděčím za znalosti, které dnes mám.

Mám za sebou řadu kurzů a tím i znalostí. Některé se doplňovaly, jiné si protiřečily a je tak potom na každém žáku, co si jak v praxi vyzkouší a ověří, nebo vypustí.

Díky tomu některé techniky nepoužívám a vybrala jsem tak z každé techniky to nejúčinnější, nebo nejpříjemnější pro klienta.


Hodně času věnuji četbě knih a samostudiu. Někdy najdu i to, co jsem nehledala a pak se setkám s klientem, u kterého nově získané vědomosti uvedu do praxe. Hodně mi pomáhá rodina, která mě trpělivě nechá aplikovat nové zkušenosti a tím mi dává nefalšovanou zpětnou vazbu, které si velmi cením.

 

Nejsem zastánce masáží v sedě, tak si totiž neodpočine ani klient, ani ošetřovaný sval.

A protože nejsme kůň, abychom spali ve stoje, výsledek tedy nemá valného úspěchu, ani trvání.

Pokud si máme odpočinout, tak jen v leže. Ten, kdo nemůže na břiše, tak si pohodlně lehne na bok.

Do stabilizované polohy. A svaly ošetřuji takto.